Kom med och sjung i vår glada barnkör! Kör i Huddinge för barn mellan 4-10 år.

Barn och Sång på Musikhögskolan

20.09.2014 21:53

Deltog vid en fortbildningsdag om barn och sång där vi lärde oss om barns röstutveckling, sånglek med barn m.m. Fick massa bra tips och inspiration som både jag och barnen kommer få glädje av framöver! Där bekräftades återigen hur viktigt det är med sång och musik för barns utveckling på många olika sätt (språk, motorik, samspel m.m.) .