Kom med och sjung i vår glada barnkör! Kör i Huddinge för barn mellan 4-10 år.

Nytt evenemang

01.01.2014 14:42

Detta är ett exempel på hur man kan beskriva ett evenemang. Du kan redigera denna beskrivning som du vill eller ta bort hela evenemanget.