Kom med och sjung i vår glada barnkör! Kör i Huddinge för barn mellan 4-10 år.